top of page

Servicii

PROIECTARE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

1. Plan urbanistic de detaliu (PUD)

Documentatie elaborata multidisciplinar, se solicita din partea administratiei publice (Primarie) si se intocmeste pentru organizarea judicioasa a terenului( retrageri limita proprietate, aliniament, etc) sau pentru a demonstra posibilitatea constructiei pe loturi

subdimensionate. (< 150 mp- localitati urbane).

PUD este aprobat in urma elaborarii documentatiei tehnice de urbanism prin hotarare de Consiliu Local ale Primariilor de Sector/ Consilii Judetene dupa caz.

DOCUMENTATII POSIBILE/ OBLIGATORII PENTRU AVIZARE PUD| OPIS:

- STUDIU GEOTEHNIC

- RIDICARE TOPOGRAFICA

- PUD propriu-zis+ VOLUMETRIE 3D OBIECTIV PROPUS

- STUDIU DE INSORIRE

- STUDIU DE PRECOORDONARE RETELE

2. Plan urbanistic zonal ( PUZ) 

 

Documentatie complexa, de elaborare multidisciplinara, se intocmeste pentru reglementarea unei zone, asigurand

corelarea dezvoltarii urbanistice durabile complexe cu reglementarile planului urbanistic general.

In cadrul documentatiei PUZ se modifica PUG si regulamentul general de urbanism si se abordeaza modificari legate de introducerea terenurilor in intravilanul localitatii, de organizarea retelei stradale, zonificarea functionala a terenurilor si schimbarea de destinatie, dezmembrarea loturilor in loturi mai mici ( minim 3 ) imaginea urbanistic-arhitecturala,  indicatorii urbanistici

(regimurile de aliniere si de inaltime, 

procentul de ocupare terenului - POT,

coeficientul de utilizare a terenului - CUT etc), dezvoltarea infrastructurii edilitare, regimul juridic si circulatiile, tratarea fondului arhitectural-urbanistic protejat prin lege, masuri de protectie a mediului.

PUZ este aprobat in urma elaborarii documentatiei tehnice, prin hotarare de Consiliul General/ Consiliul Judetean- dupa caz.

3. Plan urbanistic general (PUG)

Se intocmeste doar la initiativa

administratiei locale, in limita perioadei de valabilitate (10 ani)

Documentatie cu caracter director, ce face parte din planurile de amenajare a teritoriului.

In cadrul PUG se stabilesc limitele intravilanului localitatii, zonificarea functionala, circulatiile, spatiile verzi, etc)

Pe termen mediu si lung, are ca scop stabilirea tendiintelor de dezvoltare durabila a localitatii, din punct de vedere fizic, economic si social.

img0.jpg
PUD%20CETATEA%20POENARI%20SECTOR%204_edi

P.U.D.

Tarif pentru P.U.D. propriu-zis/ STUDIU DE INSORIRE si reprezentarea in comisiile tehnice de specialitate  CTC PMB si CTU Directia de Urbanism Primarie, fara studiile de teren si celelalte studiile de specialitate aferente (daca este cazul) si taxe.

De la:

1.260 EURO

Tariful este minim si poate varia in functie de natura obiectivului de investitie si a tipului de functiune propusa.

PUZ HALA SERVICE CIOROGARLA.jpg

P.U.Z.

Tarif pentru AVIZ DE OPORTUNITATE/ P.U.Z. propriu-zis/ si reprezentarea in comsiile CJ/ PMB/ MEDIU dupa caz, fara studiile de teren, studiile de specialitate aferente (daca este cazul) si taxe.

De la:

2.800 EURO

Tariful este minim si poate varia in functie de complexitatea si natura obiectivului de investitie.

image.imageformat.fullwidth.782787312.jp

P.U.G.

Tarif pentru P.U.G. propriu-zis/  fara studiile de teren, studiile de specialitate aferente si taxe.

De la:

15.000 EURO

Tariful este minim si se aplica localitatilor comuna.

STUDII DE TEREN/ STUDII DE SPECIALITATE

topographic-survey.jpg

RIDICARE TOPOGRAFICA

Studiu de teren ce prezinta situatia reala a imobilelor, limitelor de proprietate si a curbelor de nivel ale amplasamentului.

Studiu necesar documentatiilor de tip D.T.A.C./ P.U.D./ P.U.Z.

De la:

220 EURO

Tariful este minim si poate varia in functie de suprafata masurata.

geotechnical-studies-region-montreal-2.j

STUDIU GEOTEHNIC

Studiu necesar documentatiilor de tip D.T.A.C. cu sau fara interventii pe constructii existente/ P.U.D./ P.U.Z.

prin care se evidentiaza natura solului si a posibilitatilor de construire.

De la:

300 EURO

Tariful este minim si poate varia in functie de numarul si adancimea forajelor.

4 STUDIU INSORIRE DIONISIE FOTINO 9 11.j

STUDIU DE INSORIRE

Studiu de specialitate foarte important necesar documentatiilor de tip D.T.A.C./ P.U.D. si a unor P.U.Z.-uri prin care se prezinta gradul de umbrire a constructiilor propuse.

De la:

220 EURO

Tariful este minim si se aplica locuintelor individuale. Poate varia in functie de natura proiectului si a obiectivului de investitie.

PROIECTARE DESIGN DE INTERIOR, AMENAJARE PEISAJERA SI DESIGN FATADE

1. Arhitectura de interior

Cladiri rezidentiale destinate locuirii (cladiri colective) / spatii comerciale-servicii/ spatii birouri/ spatii alimentetie publica- food-court/ spatii incinta MALL-uri

2. Amenajare peisajera

Gradini > 300 mp, spatii loisir, spatii publice - parcuri

3. Amenajari fatade

Modernizare, reabilitare, renovare (fibrociment- CEMBRIT; marmura,

panouri metalice, etc.)

4 FINAL.jpg

DESIGN

INTERIOR

Realizare proiect 2D- Proiect tehnic/ Proiect 3D- Vizualizari

De la:

6 EURO mp

15.jpg

DESIGN EXTERIOR

Realizare proiect 2D- Proiect tehnic/ Proiect 3D- Vizualizari

De la:

4 EURO

mp

FATADA 1.jpg

DESIGN FATADE

Realizare stereotomie 2D- Proiect tehnic/ Proiect 3D- Vizualizari

De la:

4 EURO

mp

CONSULTANTA/ STUDII DE PIATA/ FINANTARE SI PROMOVARE

1.Studii

Studiu de oportunitate necesar PUZ,

Studiu de prefezabilitate/ fezabilitate, Documentatie de avizare a lucrarilor de investitii (DALI), studiu de piata Real Estate, consultanta in achizitionare terenuri.

2.Metode de finantare

Facilitare obtinere creditare bancara si garantare din partea institutiilor partenere, pentru dezvoltare ansambluri imobiliare ( locuire, comert, servicii), PUZ-uri complexe, studii imobiliare. Promovare ansambluri rezidentiale| Materiale promotionale| Vizualizari 3D

bottom of page