top of page

P.U.Z. ANSAMBLU REZIDENTIAL BERCENI

DATE PROIECT:

- FUNCTIUNE: MIXTA- LOCUIRE/ COMERT & SERVICII

- BENEFICIAR: NOVICIO FOOD& BEVERAGES

- AN: 2017

- FAZA: P.U.Z.

- STADIU PROIECT: AVIZ OPORTUNITATE C.J. ILFOV/ AVIZE- AVIZ FAVORABIL C.J. ILFOV

DOCUMENTATII INTOCMITE: RIDICARE TOPOGRAFICA IN SISTEM STEREO 70/ STUDIU GEOTEHNIC/ STUDIU DE OPORTUNITATE/ AVIZARE O.C.P.I

La initiativa beneficiarului, s-a realizat planul de parcelare a unui teren de 5.000 m.p. cu deschidere la Soseaua Berceni- Bd. 1 Mai, prin insertie de locuinte individuale in regim cuplat si locuinte colective, cu parter comercial.

extrase din documentatia P.U.Z./Concept

bottom of page