top of page

CONSTRUIRE HALA SERVICE AUTO 

DATE PROIECT:

- FUNCTIUNE: COMERT/ SERVICII- STATIE INTRETINERE AUTOVEHICULE

- BENEFICIAR: PERSOANA FIZICA

- AN: 2019

- FAZA: P.U.Z.

- STADIU PROIECT: AVIZ OPORTUNITATE C.J. ILFOV/ AVIZE- AVIZ FAVORABIL C.J. ILFOV

DOCUMENTATII INTOCMITE: RIDICARE TOPOGRAFICA IN SISTEM STEREO 70/ STUDIU GEOTEHNIC/ STUDIU DE OPORTUNITATE/ AVIZARE O.C.P.I

La initiativa beneficiarului, s-a dorit realizarea unei constructii pe structura metalica, ce are functiunea de service auto. Dimensiunile constructiei sunt de 30.5x 10m; avand in vedere incadrarea terenului in subzona A2 a P.U.G. Ciorogarla, pe terenurile libere de constructii sunt necesare elaborarea documentatiilor de urbanism de tip P.U.Z.

extrase din documentatia P.U.Z./ Studiu Oportunitate

bottom of page